Pravidlá súťažnej ankety „NAY TECHBOX roka 2017“

 • Organizátorom súťažnej ankety NAY TECHBOX roka 2017 je spoločnosť TECHBOX, s.r.o, so sídlom Karola Šišku 9, 903 01 Senec, Slovenská republika, IČO: 36 432 997, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 104399/B., vydavateľ časopisu TECHBOX a portálu TECHBOX.sk.
 • Generálnym partnerom súťažnej ankety NAY TECHBOX roka 2017 je NAY, a.s. Partnermi súťažnej ankety sú ESET, spol. s r.o., IRDistribution, a.s., Nikon CEE GmbH, odštěpný závod,Tatra banka, a.s., Sygic, a. s. a VÚB, a.s..
 • Ceny pre výhercov súťažnej ankety NAY TECHBOX roka 2017 sú 1x Motorola Moto G5S, 1x Samsung Gear S3 Classic, 1x Xiaomi Redmi 4X a 1x Nikon 1 J5 kit.
 • Do súťaže sa môžu zapojiť všetci starší ako 15 rokov, s výnimkou zamestnancov spoločnosti TECHBOX, s.r.o., ich rodinných príslušníkov.
 • Každý účastník sa môže do súťažnej ankety NAY TECHBOX roka 2017 zapojiť iba jedenkrát. Platný a zaradený do žrebovania o výhry je každý kompletne vyplnený on-line formulár na stránke naytechboxroka.sk. V prípade viacnásobného zapojenia sa do súťažnej ankety rovnakého účastníka ankety, resp. viacnásobného zapojenia sa do súťažnej ankety rovnakého účastníka z rôznych e-mailových adries, bude uznané len prvé hlasovanie v súťažnej ankete NAY TECHBOX roka 2017.
 • Vyplnenie on-line formulára na súťažnú anketu NAY TECHBOX roka 2017 je bezplatné.
 • Súťažná anketa NAY TECHBOX roka 2017 prebieha na stránke naytechboxroka.sk (techboxroka.techbox.sk).
 • Organizátor súťažnej ankety NAY TECHBOX roka 2017 neručí za správne vyplnenie on-line formulára a vyhradzuje si právo v sporných prípadoch rozhodovať s konečnou platnosťou podľa vlastného uváženia.
 • Súťažná anketa začína 22.11.2017 a on-line formulár musí byť vyplnený najneskôr do 10.1.2018 do 24:00 hod.
 • Žrebovanie sa uskutoční 17.1.2018. Výhercov súťažnej ankety budeme kontaktovať e-mailom.
 • V prípade, ak si do 28.2.2018 výherca osobne neprevezme výhernú cenu, prepadne táto v prospech organizátora súťažnej ankety.
 • Ceny nie sú vymáhateľné súdnou cestou a nie je možné uplatňovať náhradné plnenie.
 • Účasťou v súťažnej ankete NAY TECHBOX roka 2017 každý účastník súhlasí s jej pravidlami.
 • Organizátor je prevádzkovateľom IS Súťaže, ktorý je ohlásený a zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a osobné údaje súťažiacich spracováva v rámci bezpečnostného projektu spoločnosti TECHBOX, s.r.o.
 • V zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení účastník súťaže zaznačením príslušného políčka „ÁNO Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov a s pravidlami súťažnej ankety“ dobrovoľne poskytuje svoj súhlas so získavaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, mesto, e-mail s ich zhromažďovaním, zoskupovaním s inými osobnými údajmi, zaznamenávaním, evidenciou, usporadúvaním, prehliadaním, využívaním, uchovávaním a iným spracúvaním spoločnosťou TECHBOX, s.r.o., so sídlom Karola Šišku 9, 903 01 Senec, Slovenská republika, IČO: 36 432 997, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 104399/B na účely realizovania súťažnej ankety, a to výlučne za účelom svojej účasti v súťažnej ankete a jej vyhodnotenia. Súčasne účastník súťaže súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, mesto na webovej stránke techbox.dennikn.sk, naytechboxroka.sk spoločnosti TECHBOX, s.r.o. a/alebo v časopise TECHBOX a/alebo na Facebook stránke TECHBOX.sk či NAY.sk vprípade výhry v súťažnej ankete realizovanej spoločnosťou TECHBOX, s.r.o. Tento súhlas účastník súťaže udeľuje na dobu trvania súťažnej ankety, a je si vedomý, že udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať e-mailom alebo písomne v spoločnosti TECHBOX, s.r.o., ako aj ďalších svojich práv a oprávnení ako dotknutej osoby vyplývajúcich z § 28 zákona o ochrane osobných údajov.
 • Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a príslušných novelizácií tohto zákona sú vecné výhry, ktorých hodnota presahuje sumu 350,00 € vrátane DPH, predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov v aktuálnom znení. Za zdanenie výhry v súťažnej ankete zodpovedá výherca.
 • Organizátor súťažnej ankety NAY TECHBOX roka 2017 si vyhradzuje právo na skrátenie, predĺženie alebo prerušenie súťažnej ankety alebo jej zrušenie v prípade nízkej účasti, ako aj na zmenu pravidiel súťažnej ankety. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťažnej ankety alebo jej zrušenie Organizátor oznámi na web stránke naytechboxroka.sk